Voorleesproject ‘Tijd voor voorlezen’

Vind je het leuk om met peuters om te gaan en hen voor te lezen uit mooie prentenboeken?

Bibliotheek Hilversum zoekt enthousiaste vrijwilligers die willen voorlezen aan peuters op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Het doel van het project ‘Tijd voor voorlezen’ is door middel van voorlezen het plezier in boeken en lezen op jonge en latere leeftijd te stimuleren. Kinderen die van jongs af aan regelmatig zijn voorgelezen, hebben een betere woordenschat en een betere taalontwikkeling. Hier hebben zij hun hele leven voordeel van.

Wat bieden wij?
• Een goede voorbereiding
• Ondersteuning bij het zoeken naar geschikte boeken.
• Contact met een leuke groep vrijwilligers.

Wat verwachten wij?
• Inzet en enthousiasme.
• Bereidheid tot het bijwonen van een korte cursus.

Als je interesse hebt in deze bijzondere activiteit, dan zouden we dat graag vóór 10 augustus 2022 van je horen. Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met:
afdeling educatie
Coördinator ‘Tijd voor voorlezen’
Tel: 035 6212942
E-mail: educatie@bibliotheekhilversum.nl