PROLOOG: Nieuw coördinatiepunt cultuureducatie in Hilversum

Proloog Hilversum sinds 1 juni van start

Proloog coördineert cultuureducatie in het onderwijs en is gehuisvest bij de Openbare Bibliotheek van Hilversum.

Proloog zal vanuit een onafhankelijke positie de samenwerking tussen het onderwijs en culturele aanbieders in Hilversum stimuleren en ondersteunen en het onderwijs adviseren over en enthousiasmeren voor het rijke culturele aanbod in Hilversum.
Daarnaast zal Proloog (online) kennisuitwisseling vergroten en zowel scholing als ondersteuning bieden aan scholen en cultuuraanbieders bij de ontwikkeling en implementatie van hun cultuurbeleid.

Proloog zet zich in om cultuureducatie bereikbaar te maken voor alle jonge mensen in Hilversum.

Ook voor kinderen en jongeren waarbij deelname aan kunst, cultuur en erfgoed vanuit hun thuissituatie niet vanzelfsprekend is.
De recente toekenning aan Hilversum van de meerjaren subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit vanuit het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie geeft een belangrijke impuls aan de ambitie van gemeente Hilversum en Proloog om kansen voor alle Hilversumse kinderen in cultuureducatie te bewerkstelligen.

Proloog is te bereiken via de mail: info@prolooghilversum.nl

www.prolooghilversum.nl