Informatie

Algemene voorwaarden, schoolvakanties en leslocaties

Algemene voorwaarden

Doorgang cursus

Uiterlijk één week voor de aanvangsdatum van de cursus bekijken wij of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus door te laten gaan. Bij onvoldoende inschrijvingen behouden wij ons het recht voor een cursus te annuleren. U ontvangt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht. Als wij annuleren, krijgt u het cursusgeld terug of kunt u inschrijven voor een andere cursus.
Gaat de cursus door, dan ontvangt u hierover een email. Hierin staan de aanvangsdatum en cursuslocatie vermeld. Heeft u geen emailadres, dan sturen wij de bevestiging per post.

Wijzigingen

Bij de cursussen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld; van wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten verzonden. Ook de locaties zijn onder voorbehoud, bij wijzigingen ontvangt u hierover bericht.

Annulering door cursist

Tot 3 weken vóór aanvang van de cursus kan men de deelname annuleren. U ontvangt dan het volledige cursusgeld retour. Annuleren kan alleen schriftelijk of per email.

Bij annulering korter dan 3 weken voor de aanvangsdatum bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Er is alleen gedeeltelijke restitutie mogelijk bij langdurige ziekte en/of ziekenhuisopname. In die gevallen is een restitutie van 50% over de op het moment van het verzoek resterende lessen mogelijk. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek aan de administratie gericht te worden.

Volle cursussen en wachtlijsten

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus die volgeboekt blijkt te zijn, is het mogelijk dat u op een wachtlijst wordt geplaatst. Komt er een plaats vrij of organiseren wij een extra groep, dan nemen wij contact met u op.

Overstappen naar andere cursus

Wanneer u tijdens de cursus wil overstappen naar een andere cursus, kan dat alleen na overleg met de administratie.

Aansprakelijkheid

Volksuniversiteit Hilversum is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Akkoordverklaring

Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

Vakanties


Gedurende de vakantieperiodes zijn er geen lessen, tenzij dat anders is vermeld. De vakanties die worden aangehouden, zijn:

Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie: 28 april t/m 6 mei 2018
Hemelvaart: donderdag 10 mei
Pinksteren: maandag 21 mei
Zomervakantie 2018: 21 juli t/m 2 september 2018

Leslocaties

Atelier Christie Rusche
Leliestraat 41
1214 HE Hilversum

Regenboogkerk
Nassaulaan 22
1213 BC Hilversum

Keuken mevrouw Robustelli
Brinklaan 125
1404 ES Bussum

ROCvA MBO college Hilversum
Arena 301
1213 NW Hilversum

Bethlehemkerk
Loosdrechtseweg 263
1215 JV Hilversum

Wijkcentrum ‘De Koepel’
Kapittelweg 399a
1216 JC Hilversum

Bibliotheek Hilversum
‘s-Gravelandseweg 55
1217 EH Hilversum

Heilig Hartkerk
Doctor P.J.H. Cuypersplein 5A
1222 NC Hilversum

Keuken Birgitta kookt
Schipperstraat 52
1271 VD Huizen

Sint Anna gebouw
Sint Vitusstraat 1
1211 PE Hilversum