Over Bibliotheek Hilversum

Naam en adresgegevens / RSIN/Fiscaal nummer

Raad van toezicht

  • Garmt Kolhorn, voorzitter.
  • Leon Benders, penningmeester.
  • Heleen Ruyg, lid
  • Ton van Weers, lid
  • Christine Schut, lid

Beloningsbeleid

Volgens cao Openbare Bibliotheken

Jaarrekening - jaarverslag - doelstelling

Jaarrekening 2016 - ANBI