Vacature

Stichting Openbare Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum zoekt nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Een leven lang leren, media gebruiken, media maken en ontmoeten en verbinden. Zo draagt de Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum bij aan de talentontwikkeling van Hilversummers in elke levensfase en met elke achtergrond. Daar staat onze innovatieve organisatie voor. En daarom bezoeken jaarlijks zo’n 260.000 bezoekers ons.

De organisatie verandert mee met de samenleving en de wijze waarop mensen leren, informatie verzamelen en delen. Het beleidsplan 2017-2020 ‘Talentontwikkeling in een wereld vol verhalen’ bevat vier speerpunten; een leven lang leren, media gebruiken, ontmoeten en verbinden en media maken. Zie ook het werkplan 2019.

Bibliotheek Hilversum heeft zo’n 23.000 leden en is een veelzijdige plek voor ontmoeting in o.a. het Fablab, maar ook in het bibliotheektheater. De maatschappelijke functie van de bibliotheek wordt steeds verder uitgebouwd, met aandacht voor laaggeletterden, en cursussen op maat. De educatieve functie zorgt voor leesplezier maar ook voor mediavaardigheid. Door de fusie met de Volksuniversiteit is het aanbod op het gebied van volwasseneducatie uitgebreid. Met andere media- en cultuurinstanties in Hilversum (o.a. Museum Hilversum, Beeld en Geluid, Grafisch Atelier) wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht, teneinde nog meer te kunnen betekenen voor de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van Hilversum.

De Stichting heeft een Raad van Toezicht, die belast is met het toezicht op de algemene zaken van de Stichting en het door de directeur gevoerde strategisch (meerjaren) beleid. Daarnaast is de Raad klankbord voor de directeur en tenslotte ook werkgever van de directeur.

Twee leden, waaronder de voorzitter, van de huidige Raad van Toezicht treden binnenkort af. Daarom zoekt de Raad nieuwe leden. De voorzittersrol kan door één van de zittende leden maar ook door één van de nieuwe leden worden ingevuld. De Raad streeft nadrukkelijk naar een diversiteit in samenstelling qua leeftijd en culturele achtergrond.

Er zijn jaarlijks 6 reguliere vergaderingen. Voor speciale thema’s en commissies kunnen extra vergaderingen worden ingepland.
We zoeken kandidaten die:

 • inwoner zijn van Hilversum of goed ingevoerd zijn in de Hilversumse samenleving. In de statuten van de Stichting is bepaald dat maximaal één lid buiten Hilversum mag wonen
 • affiniteit hebben met de bibliotheek en met de toekomstgerichte rol daarvan
 • beschikken over een dosis gezond verstand en een helikopterview
  en in meer of mindere mate kennis hebben van/ervaring hebben in:

 • het besturen van maatschappelijke organisaties
 • (cultureel) ondernemerschap
 • lokale politieke processen
 • financiën en bedrijfsvoering in brede zin
 • digitale ontwikkelingen die relevant zijn voor bibliotheken
 • het functioneren in een RvTHet lidmaatschap van de Raad van Toezicht kent geen financiële vergoeding.

Belangstellenden kunnen vóór 8 februari 2019 schriftelijk reageren bij het secretariaat van de Raad van Toezicht, adres ’s-Gravelandseweg 55 1217 EH Hilversum of via de mail naar informatie@bibliotheekhilversum.nl onder vermelding sollicitatie Raad van Toezicht.

Nadere informatie is te verkrijgen bij
Garmt Kolhorn, gkolhorn@hotmail.com
Voorzitter Raad van Toezicht - tel. 06 21985213
of
Gerard Dubois, gdubois@dds.nl
Lid Raad van Toezicht – tel. 06 51565061
of
Els Brons, e.brons@bibliotheekhilversum.nl
Directeur Bibliotheek Hilversum - tel. 035 6212942