In het kader van de privacy …

In het kader van de privacy hebben we de reserveringsbon aangepast.

Omdat de reserveringen in een publiek toegankelijke kast klaarstaan is het ongewenst om de naam en/of het pasnummer op de bon te printen. Bij de nieuwe bon staan alleen de eerste twee letters van de achternaam en de eerste voorletter er op. Alleen de laatste 5 cijfers van het pasnummer worden getoond.

De nieuwe bon is vanaf 15 mei in gebruik.