checklist gegevens die u nodig heeft voor de aangifte

Belastingaangifte 2018

Persoonlijke gegevens

 • uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
 • uw rekeningnummer
 • uw DigID en dat van uw partner

Inkomsten

 • uw jaaropgaven over 2018 (en als u die niet hebt, uw salarisstroken)
 • ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

 • het jaaroverzicht 2018 van uw betaalrekening
 • het jaaroverzicht 2018 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
 • het jaaroverzicht 2018 van uw beleggingen

Wonen

 • De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2017
  (Deze staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad)
 • De jaaropgaaf van uw hypotheek
 • bij koop of verkoop van uw woning de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk daaraan.

 • giften
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
  (De eigen bijdragen Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken)
 • betaalde partneralimentatie
 • als u geen recht had op studiefinanciering, betaalde studiekosten

Overig

 • gegevens van leningen en andere schulden
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2018
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2018

 

Alles over de aangifte inkomstenbelasting 2018 vindt u op belastingdienst.nl/aangifte