Villa Erica

Mijn naam is Villa Erica, deze naam is mij gegeven in 1865 door de heer Bouissevain, bewoner van het pand ’s Gravelandseweg 55 te Hilversum.

Mijn eerste steen werd gelegd in 1844 voor de bouw van een kostschool voor Jongeheeren. De kostschool heeft twintig jaar bestaan en het pand ging toen over in particuliere handen.

Het ontwerp voor de tuin in landschapsstijl werd gemaakt door tuinarchitect H. Copijn in opdracht van de heer Bouissevain. Hij breidde de grond uit tot de Albertus Perkstraat en liet hier een koetshuis bouwen.

In 1897 kreeg de villa een andere functie en werd hotel. Het Oranjehotel, met fraaie salons, veel muziek en verlichting in de tuin. Het hotel was geen groot succes, delen van de grond werden verkocht en de zaak ging failliet.

Tot 1932 woonde er een nieuwe eigenaar en het huis werd grondig verbouwd.

In 1933 kocht het bestuur van de Openbare Bibliotheek Hilversum het pand. Bij de opening werd ook het glas- in- lood- raam onthuld (Verruimt uw geest). Het raam werd ontworpen in atelier Vonk en uitgevoerd door de fa. Schier en de Ru in Haarlem. Het raam is nog steeds te bewonderen op de eerste verdieping van de bibliotheek. Deze afbeelding vindt u op de boekenleggers met de openingstijden.

In 1942 werd het gebouw door de Duitsers gevorderd en in 1945 in gebruik genomen als kantine voor de Canadese soldaten. Villa Erica werd tijdelijk the Maple Leafclub.

Vanaf 1946 zit de Openbare Bibliotheek in Villa Erica en aanbouw.

Leest u graag over uw woonomgeving en heeft u interesse in geschiedenis? Bekijk dan onze streekcollectie op de tweede verdieping. Een aantal boeken kunt u lenen, een deel van de collectie is alleen ter inzage.