Challenge

Een challenge start vanuit een concrete en boeiende probleemstelling.

Deze is op maat gemaakt, het kan bijvoorbeeld afgestemd worden op het thema van het project waar school mee bezig is.

Met een Challenge maken de leerlingen in groepenvan 4-5 kennis met wetenschap innoverende technieken machines.
Ze worden uitgedaagd om zelf onderzoekendaan de slag te gaan.
Het eindresultaat is van belang, maar veel belangrijker is het proces van ontdekken.

Neem voor mogelijkheden en de daarop afgestemde prijzen contact met ons op.