Werk en privé in systemisch perspectief

16 mei 2019, van 19:30 tot 22:00

Georganiseerd door VVAO (vrouwennetwerk HBO+)

Als mens maak je deel uit van meerdere systemen:

je werk, je gezin, je vriendenclub, de familie waar je uit voortkomt, de vereniging waar je lid van bent etc.
Wanneer een systeem uit balans is, ontstaan problemen. Deze zijn echter nooit het ‘echte’ probleem, maar slechts symptomen. De kernvraag bij werken vanuit systemisch perspectief is dan ook: ‘Waar is dit probleem een oplossing voor’.

Systemisch kijken staat haaks op analytisch kijken. Een systemische blik vraagt om afstand en uitzoomen, maar tegelijkertijd ook om inzoomen.

Hoe je die twee combineert en wat je dat oplevert, wordt in de inleiding van de avond uitgelegd door Ellen Botman. Daarna gaan we zelf aan het werk om deze principes toe te passen. We doen dat op 2 manieren.

Lees verder: https://www.vvao.nl/agenda/item/?item=18750


Ontvangst: 19.30 uur, start: 20.00 uur

Ook niet-leden met belangstelling voor de VVAO welkom!

Aanmelden: via aaagooieneemland@gmail.com