Lezing: Aangifte Inkomstenbelasting voor Beginners

7 maart 2018, van 14:00 tot 16:00 | Bibliotheek Hilversum

Kosten: gratis

Belastingadviseur Carina Stassen verzorgt een praktische lezing over het indienen van een (eenvoudige) aangifte inkomstenbelasting.

De Belastingdienst maakt het u makkelijker om de aangifte inkomstenbelasting te doen door alvast in te vullen wat al bij hen bekend is.
Maar toch blijven er nog genoeg vragen over.

Belastingadviseur Carina Stassen verzorgt een praktische lezing over het indienen van een (eenvoudige) aangifte inkomstenbelasting.
Tijdens deze bijeenkomst zal er algemene uitleg worden gegeven. Aan de hand van het digitale belastingformulier wordt de aangifte op de meest voorkomende punten doorgenomen. Zo worden onder andere persoonlijke aftrekposten zoals zorgkosten en giften behandeld.

Carina Stassen zal zich beperken tot eenvoudige situaties. Vragen rond de ondernemer zal zij niet meenemen in haar lezing.

Met de informatie uit deze workshop kunt u vervolgens thuis of in de bibliotheek aan de slag, met of zonder ondersteuning van belastinghulp vrijwilligers.
Gratis kaarten verkrijgbaar aan de balie van de klantenservice, of online