Frans basis 1 (cursus 8109)

24 september 2018, van 19:00 tot 20:30

Docent: Mw. D. Naber-Sedee

De communicatieve leergang Frans voor volwassenen 'C'est bien ça' dient als uitgangspunt voor deze cursus.
Met deze methode doet u doelgericht en gestructureerd een flinke basiskennis Frans op.
Er wordt aandacht besteed aan de Franse grammatica, de Franse spreek- en luistervaardigheid, maar ook aan Frankrijk en haar cultuur.

Boek: 'C'est bien ça 1', tekst- en oefenboek,
ISBN 978 90 0140 2884 en 978 90 0140 2877.

Deze cursus bestaat uit 24 wekelijkse lessen. In de schoolvakanties worden geen lessen gegeven.

Start: 24 september 2018
Tijd: 19.00 - 20.25 uur
Plaats: ROCvA MBO College Hilversum / De zaal
Prijs: € 234,00  / voor leden: € 224,00