Het Groot Goois Dictee

17 oktober 2017, van 19:00 tot 21:00 | De Raadzaal en de Burgerzaal van het Raadhuis van Hilversum

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Dinsdag 17 oktober 2017 vanaf 19.00 inloop. Aanvang van het dictee 19.45 uur.

'Aksie voor mensen die heel slecht kennen schrijven en niet goed kennen lezen wat er staat'

Bovenstaande tekst verdient geen schoonheidsprijs, maar wat er staat begrijpen heel veel mensen.
Het Groot Goois Dictee steunt dit jaar weer een project om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven naar een hoger niveau te brengen. Het Groot Goois Dictee 2017 vindt plaats in het Raadhuis van Hilversum.
Geef u op voor een leerzame, maar gezellige avond, want met taal en communicatie hebben we allemaal te maken.

Datum: dinsdag 17 oktober. Inloop en registratie vanaf 19.00 uur
Start Dictee: 19.45 uur
Locatie: Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1.

Deelname in de Raadzaal kost €25,- voor inwoners van het Gooi. Hiervoor zijn 40 plaatsen beschikbaar.
Er zijn 5 plaatsen in de Raadzaal voor deelnemers die niet in het Gooi wonen à €35,-.
Plaatsen in de Burgerzaal à €10,- zijn voor iedereen beschikbaar, ongeacht woonplaats. In de Burgerzaal zijn 100 plaatsen beschikbaar. Uw bijdrage gaat volledig naar het goede doel.

Inschrijven deelnemers Groot Goois Dictee - Raadzaal

Inschrijven deelnemers Groot Goois Dictee - Raadzaal deelnemers buiten Het Gooi

Inschrijven deelnemers Groot Goois Dictee – Burgerzaal

U kunt ook als niet-lid van de Bibliotheek via deze site inschrijven. Selecteer dan in de afrekenmodule de link: Account Aanmaken om kaarten te kopen.
Vrijwillige bijdragen en sponsoren zijn meer dan welkom.