Nederlands voor beginners, laagopgeleiden (cursus 9493)

30 oktober 2018, van 18:45 tot 20:10

Dutch for foreigners, low-educated (cursus 9493)

Deze cursus is bestemd voor beginners en er wordt toegewerkt tot niveau A 1.


Docent: Mw. E.D. Verbeek

Deze cursus is bestemd voor personen die alleen hun moedertaal spreken. U moet vertrouwd zijn met het Latijnse schrift en vlot kunnen lezen in uw moedertaal. Wij gebruiken voor deze cursus het boek 'Nederlands in beeld'. De cursist moet dit boek zelf aanschaffen na de eerste les van de cursus.
Tijdens de cursus wordt een vergoeding gevraagd voor fotokopieën, die als extra lesmateriaal zullen worden gebruikt.

Boek: 'Nederlands in beeld, cursus Nederlands voor net gealfabetiseerde anderstaligen', Bondi Sciarone, uitgeverij Boom, Amsterdam (tekstboek met cd en cd-rom, ISBN 978 90 8506 7214).