Voorschools - Inzicht & doelen

Monitor Leesbevordering

De Monitor Leesbevordering brengt voorleesplezier en voorleesgedrag in kaart. Wat is het effect van een aantrekkelijke boekenhoek, een voorleescoördinator en samenwerking met de bibliotheek?

Managers, medewerkers en de bibliotheek vullen een digitale vragenlijst in. De resultaten kunnen worden vertaald in speerpunten voor Het Voorleesplan.  

€ 150,-
 

Het Voorleesplan

Beleid

In Het Voorleesplan legt uw KDV/PSZ vast welke stappen nodig zijn om kinderen enthousiast te maken voor (voor)lezen. Belangrijk, want voorlezen ondersteunt niet alleen de taalontwikkeling, maar biedt ook veiligheid, ontwikkeling van sociale competenties en overdracht van waarden en normen.

Het plan omvat de visie op lezen, de voorleestijd, het samenstellen van een boekenhoek, een activiteitenplan, bibliotheekbezoek en ouderbetrokkenheid.

Bibliotheek Hilversum geeft advies op maat bij het opstellen van Het Voorleesplan.

€ 50,- per uur